Winkelwagen Geen producten

Cadeaubonvoorwaarden

In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door Skatedorp.nl uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een Skatedorp Cadeaubon aanvaardt u deze cadeaubonvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Skatedorp.nl uitgegeven cadeaubonnen die worden verkocht door Skatedorp.nl.

2. Om een Cadeaubon te gebruiken dient u de door u geselecteerde producten in het "winkelwagentje" te plaatsen. Tijdens het betaalproces vult u bij “Actie- of kortingsbon” de exacte code in en klikt u op de button “Voeg toe”. De waarde van de Cadeaubon wordt gelijk verrekend.

3. De waarde, vervaldatum en cadeauboncode vindt u op de Cadeaubon. Iedere Cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.

4. Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Iedere Cadeaubon wordt slechts éénmaal verstrekt. U dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies vindt geen vergoeding plaats. Skatedorp.nl behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.

5. Cadeaubonnen uitgegeven door Skatedorp.nl zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van producten via www.skatedorp.nl.

6. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.

7. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.

8. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: iDeal (NL), MisterCash (B), Paypal of Vooraf overmaken.

9. Eventuele restwaarde van de Cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. De restwaarde kan uitsluitend worden gebruikt gedurende de geldigheidsduur van de Cadeaubon. Restitutie van een eventuele restwaarde in geld (tot een maximum van € 15,-) vindt slechts op schriftelijk verzoek plaats.

10. In geval Skatedorp.nl overgaat tot restitutie van (een deel van) de factuurwaarde, ontvangt u in geval van (gedeeltelijke) betaling met Cadeaubonnen, een nieuwe Cadeauboncode ter waarde van de ingewisselde Cadeaubon. Het (restant)bedrag dat door middel van iDeal (NL), MisterCash (B), Paypal of Vooraf overmaken is betaald zal plaatsvinden door middel van terugbetaling in geld.

11. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

12. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.

13. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

14. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.

15. Per bestelling kunt u 1 Cadeaubon inwisselen. Wilt u voor 1 bestelling meerdere Cadeaubonnen tegelijk inwisselen? Dat is geen probleem, maar neemt u dan vooraf contact met ons op via info@skatedorp.nl.

16. Heeft u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan graag weten door contact op te nemen met ons via info@skatedorp.nl.  Skatedorp.nl zal uw e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.

ALTIJD GRATIS VERZENDING • GRATIS RUILEN & RETOURNEREN

 

Alle bedragen zijn inclusief BTW Powered by CCV Shop webwinkel software